Theo Thể Loại
 Những Bài Học Kinh Thánh được ghi âm
Add Audio (Authorized Staff Only))

 

Title Shared Url Play Url
Bài 1A: Tại sao chúng ta cần Kinh Thánh?
Enjoy!
Bài 1B: Tại sao chúng ta cần Kinh Thánh?
Enjoy!
Tình Yêu Chúa (MS Nguyễn Duy Tân)
Enjoy!
Bài 2A: Mục Đích Của Thánh Kinh
Enjoy!
Bài 2B: Mục Đích Của Thánh Kinh
Enjoy!
Đứng Vững Trong Chúa - Philíp 1:27-301
Enjoy!
Đổi Mới Lời Ăn Tiếng Nói (Phần 1)
Enjoy!
Đổi Mới Lời Ăn Tiếng Nói (Phần 2)
Enjoy!
Đổi Mới Lời Ăn Tiếng Nói (Phần 3)
Enjoy!
Chuyển Hóa Theo Hình Ảnh Chúa (Đài Nguồn Sống)
Enjoy!
Thờ Phượng Thật (Phần 1 -DNS)
Enjoy!
Phát Thanh Tin Lành (577)
Enjoy!
Phát Thanh Tin Lành (578)
Enjoy!
Niềm Vui Chúa Phục sinh (Ban hát HT Lời Chúa, Houston)
Enjoy!
Nếp Sống Khôn Ngoan (DNS)
Enjoy!
Sự Phục Sinh p1 (DNS)
Enjoy!
Sự Phục Sinh p2 (DNS)
Enjoy!
Sự Phục Sinh p3 (DNS)
Enjoy!
Dai nguon song
Enjoy!
Chúa dạy cầu nguyên
Enjoy!
Tha thứ luôn luôn
Enjoy!
Tôi Biết Đáng Nắm Giữ Tương Lai
Enjoy!
Làm sao để nước Mỹ vĩ đại
Enjoy!
Phát Thanh Tin Lành (596)
Enjoy!
Hạnh Phúc Thật - Nam Nữ giới
Enjoy!
Sống Thỏa Lòng
Enjoy!

Need help?

Please email to tech support